LEVERING

Bestilte varer leveres i utgangspunktet til nærmeste Poststed som er angitt av kjøperen.
Det er ikke sendings/sporingsnummer på brevsendinger.
Forsendelse Pakke liten og Pakke stort har sendings/sporingsnummer.
For uavhentet pakke eller brev som sendes i retur på grunn av at forsendelsen ikke har blitt hentet blir kunde fakturert for frakt/returfrakt og omkostninger.
Hvis varen(e) som bestilles er utgått, eller av andre grunner ikke kan leveres, skal kunden informeres uten ugrunnet opphold. I slike tilfeller kan bestillingen, eller deler av denne, kanselleres dersom kunden ikke finner, eller ikke ønsker, erstatningsvarer. Vi kan verken økonomisk, eller på andre måter gjøres ansvarlig for hendelser og/eller forhold vi ikke har kontroll over (force majeur). I slike tilfeller skal berørte kunder holdes orientert.

BETALING

Oppkrav
Hvis du har valgt oppkravsgebyr vil gebyret komme i tillegg til fakturabeløpet.